Zarządzanie projektami UE

Szkolenie ma za zadanie wprowadzenie uczestników w problematykę zarządzania projektami UE. Po szkoleniu uczestnicy powinni potrafić samodzielnie czytać programy operacyjne, regulaminy konkursów, ocenić możliwość uzyskania dofinansowania z danego źródła oraz przygotować wniosek o dofinansowanie.

  1. Polityka regionalne UE.
  2. Fundusze Europejskie, Programy Operacyjne i Projekty Beneficjentów – siatka pojęć którą każdy musi znać.
  3. Cykl życia projektu – wprowadzenie do zarządzania projektem.
  4. Planowanie. Macierz logiczna projektu.
  5. Zadania w projekcie.
  6. Harmonogramowanie czynności i zasobów.
  7. Ocena projektu.
  8. Kontrola Projektu.
  9. Efektywna analiza dokumentów źródłowych pod kątem możliwości aplikowania o dofinansowanie.

 

Szkolenia jest prowadzone metodami warsztatowymi. Pracujemy na konkretnych Przykładach, w tym – w miarę możliwości – proponowanych na bieżąco przez uczestników.

Skip to content