Zamówienia

Rozeznanie rynku. Zaproszenie zo składania ofert cenowych. Wrocław 10 stycznia 2022 r. 

 

Eurowektor sp. z o.o. zaprasza oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach projektu Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska, działanie RPDS.08.03. polegającego na zapewnieniu i obsłudze platformy do szkoleń online umożliwiającej pełną interakcję prowadzącego z UP za pośrednictwem audio, video i w trybie tekstowym; udostępnianie ekranu, wspólną pracę warsztatową w czasie rzeczywistym na dokumentach tekstowych i arkuszach kalkulacyjnych; nagrywanie szkoleń; szyfrowanie transmisji i szyfrowanie nagrań [wymóg spełniania standardu zabezpieczeń IETF [(Internet Engineering Task Force) dotyczące protokołów DTLS (Datagram Transport Layer Security) i SRTP (Secure Real-time Transport Protocol)]- brak jakiejkolwiek możliwości wykorzystywania danych uczestników szkoleń do celów innych niż monitoring udziału w szkoleniach, helpdesk telefoniczny i emailowy: w trakcie trwania szkoleń oraz 30 minut przez każdorazowym rozpoczęciem jednostki szkoleniowej. Do wyceny należy przyjąć 6 grup szkoleniowych po 40h = 160h (koszty helpdesku nie powinny być elementem odrębnej wyceny). Termin realizacji/wykonania zamówienia: od lutego 2022 r do marca 2022 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/Kreator/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. 

 

Eurowektor sp. z o.o. zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach
Projektu „”Kreator” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych
mieszkańców Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Osi priorytetowej I. Rynek
pracy otwarty dla wszystkich; Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym
rynku pracy; Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna w bazie konkurencyjności.

Skip to content